Архиви

FotoFinder ATBM Master – иновативна технология за диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект

март 25, 2024 12:24 am

По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, е внедрена иновативна технология за регистрация и […]

вижте още