XV-тата Конференция по Дерматоалергология и имуномедиирани възпалителни заболявания на кожата, Април 2024 г.

През 5-7 Април 2024 година в гр. Пловдив, се проведе XV-тата Конференция по Дерматоалергология и имуномедиирани възпалителни заболявания на кожата, в която активно участие взе и Д-р Преслав Василев.

Той представи интересен клиничен случай на онкологично болен пациент, развил кожна реакция на фона на новите класове противотуморни лекарства.

По време на конференцията бяха обсъдени актуални теми, свързани с  атопичния дерматит, кожната свръхчувствителност и ролята на  епикутанното тестуване при пациенти с чести и тежки рецидиви на атопичен дерматит. Бяха представени новите класове медикаменти за лечение на тежки форми на атопичен дерматит, които са вече налични и в България.

Обаятелните лектори Доц. Жана Казанджиева, Проф. Снежина Василева, Проф. Мирослава Кадурина, Проф. Развигор Дърленски, Проф. Николай Цанков представиха резултати при пациенти с тежко протичащи форми на атопичен дерматит, лекувани с новите медикаменти – Dupilumab, Abrocitinib и др.

Д-р Преслав Василев проведе обучение в курс за Епикутанно алергологично тестуване, воден от Проф. Развигор Дърленски.


| В категория: Без категория | Публикувано от | април 29, 2024 11:31 pm


Коментарите са изключени.