Train the Trainer – съвременната терапия на Акне вулгарис

От 26-28 Април 2018 г. в гр. Истанбул, Турция, се проведе организирана от GALDERMA среща “Train the Trainer” посветена на съвременната терапия на Акне вулгарис. Лектор бе световно известния изследовател в областта на Акнето – Проф. Д-р Harald Gollnick от Унивеситетската Клиника по Дерматология и Венерология към Otto-von-Guericke Universitat-Magdeburg, Германия.

Той представи съвременни щрихи от патогенезата на Акнето, вкл. новости – сред които ключовата роля на кожният микробиом, както и интересни резултати от епидемиологични, психологични и др. изследвания в областта на акнето и връзката му с диетата и употребата на различни медикаменти за неговото лечение. Подчертана бе връзката между наличните само при пациенти с Акне вулгарис рецептори за 5 alfa-редуктазата – Тип 1 и благотворното влияние на антиандрогенната терапия при заболяването.

Специално ударение Проф. Gollnick постави върху повишената експресия на рецепторите за инсулин (IGF-1) при пациенти с Акне вулгарис, която от своя страна се стимулира от приема на храни с висок гликемичен индекс, каквито са съдържащите се в т.нар. „Западна диета“. Проф. Gollnick детайлно разгледа последиците от това заболяване – обезобразяващи цикатрикси, постинфламаторна хиперпигментация и суицидни опити, вследствие развитието на обсцесивно-компулсивни разстройства при пациентите с Акне вулгарис в неговите най-тежки форми.
Специален акцент Проф. Gollnick постави върху лечението на Акне с локални и системни ретиноиди, както и резистентността му към орални антибиотици. Представени бяха някои нови експериментални лечения на Акнето, свързани с повлияването на микробиома, каквито са биологичния продукт Canakinumabe използван при лечение на тежки форми на акне, както и микробиомната трансплантация модулираща микробиома in vivo, след като вече е установено че само специфични щамове на бактерия Propionibacterium acnes се асоциират с най-тежките форми на Акне вулгарис и образуването на обезобразяващи цикатрикси.

На срещата бяха представени последните европейски препоръки и алгоритъма за лечение на болестта, публикувани през Февруари 2018 г. в Журнала на Американската Академия по Дерматология (JAAD).

Доц. д-р И. Йорданова и Доц. д-р Д. Грозева с проф. Harold Gollnick в Истанбул 27.04.2018 г.

Доц. д-р И. Йорданова и Доц. д-р Д. Грозева с проф. Harold Gollnick в Истанбул 27.04.2018 г.

В срещата участие взеха 47 дерматолога от страните в Източна Европа, сред които и Доц. д-р Ив. Йорданова, д.м.


Етикети: , | В категория: Новини | Публикувано от | април 28, 2018 6:11 pm