FotoFinder ATBM Master – иновативна технология за диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект


Екипа на проекта по време на обучение за работа с апарата FotoFinder ATBM Master

По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, е внедрена иновативна технология за регистрация и диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект.  На 21 Февруари 2024 год. специално обучен екип от дерматолози и  онкохирурзи започна работа с апарата FotoFinder ATBM Master на територията на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен,  в Клиниката по Онкологична хирургия. Ръководител на екипа е доц. д-р Ивелина Йорданова, катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“, а  членове са:  Д-р Преслав Василев от Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“, Д-р Караманлиев и д-р Мери Шошкова от Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на Факултет „Медицина“ Медицински Университет Плевен. 

Д-р Мартин Караманлиев създава 3D карта на кожата, т.нар. “Total body mapping” 

FotoFinder ATBM Master е нов медицински апарат от най-висок клас, който предоставя възможност за диагностициране на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания,  при пациенти изложени на риск от развитие на рак на кожата. Новият диагностичен метод е неинвазивен, безболезнен и напълно безопасен  (не се прилагат никакви радиационни методи върху човешкото тяло). Апаратурата позволява визуализация на 80%  от кожната повърхност (от главата до петите) само за няколко минути. Освен визуализация, апаратът дава възможност за документация на всички кожни образувания,  като създава триизмерна карта на кожата, т.нар. “Total body mapping”. 


Sayed Arani демонстрира възможностите на апарата за видеодерматоскопия на бенки

Допълнително апаратурата позволява да се направи дигитална видео-дерматоскопия на всяка бенка, доброкачествено или злокачествено кожно образувание, чрез създаване на микроизображения,  с оптично увеличение до 140 пъти.

Д-р Преслав Василев, Д-р Мартин Караманлиев, Д-р Мери Шошкова по време на обучение за работа с апарата FotoFinder ATBM Master

Тази високоиновативна апаратура позволява да бъдат диагностицирани злокачествените кожни заболявания възможно най-рано, преди да станат опасни за живота,  както и да бъдат премахнати навреме. Благодарение на специалния софтуер за анализ,  използващ изкуствен интелект, системата FotoFinder ATBM Master позволява да бъде направен сравнителен анализ на промените настъпили във времето, чрез проследяване на пациентите един или два пъти годишно, а в някои случаи и по-често.


Етикети: , | В категория: Новини, Статии | Публикувано от | март 25, 2024 12:24 am


Коментарите са изключени.