Екипът на Специализирана практика д-р Ивелина Йоданова с ново попълнение!

Младият лекар д-р Преслав Василев е новото попълнение в екипа на „Специализирана Дерматологична Практика д-р Ивелина Йорданова“. След дипломирането си в Медицински Университет Плевен започва работа в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен, веднага след студентската скамейка в Covid-отделението на Спешно Отделение към болницата. Д-р Василев е назначен на основен щат в Клиниката по кожни и венерически заболявания на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен. Специализант е по кожни и венерически заболявания в едноименната клиника и докторант в докторска програма „Дерматология и Венерология“ към Факултет Медицина, Медицински университет Плевен с тема на дисертационния труд „Спиноцелуларен карцином на кожата“ и научни ръководители – Проф. д-р Добромир Димитров, д.м. и Проф. д-р Петранка Троянова, д.м. Д-р Василев има практически опит и научен интерес към онкодерматологията и дерматохирургията, участва и като асистент в оперативни интервенции при пациенти със злокачествени кожни карциноми, в екипа на Проф. д-р Добромир Димитров, д.м. в Клиниката по Онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен. През 2022 г. провежда Специализация по дерматохирургия и дерматоонкология в Клиниката по Дерматология и Алергология на
Ludwig-Maximilians-Universität München, който е сред водещите научно-изследователски университети в Европа и едно от най-старите висши учебни заведения в Германия.

Д-р Преслав Василев е 28-годишен. Завършва с мн. добър успех Медицински университет – Плевен през 2020 г. Ето какво разказа той за първите стъпки в тежката и отговорна професия:

Медицина може да се учи навсякъде, но най-важен е учителят! Аз имах късмет да попадна на добри учители.

Избрах медицина, защото обучението ме грабна и реших да продължа висшето си образование в тази сфера. В Спешното отделение работата е с много адреналин. Прави ми впечатление, че много от пациентите страдат от здравословни проблеми, защото подценяват оплакванията си и не се грижат за здравето си. Смятам да продължа следдипломното си обучение по специалността „Дерматология и Венерология“ в насока Онкодерматология и Дерматохирургия. Знам, че професията е отговорна, да станеш добър и уважаван лекар изисква много труд, всеотдайност и зависи от теб. Медицината е наука, която непрекъснато се развива и се учи цял живот”.


| В категория: Новини | Публикувано от | януари 29, 2023 2:43 pm


Коментарите са изключени.