За нас

  

Доц. д-р Ивелина   Йорданова, д.м.

Специалист дерматовенеролог

Медицински управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕРМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА д-р И. Йорданова“, Член на Български Лекарски Съюз, Българско Дерматологично Дружество, Европейска Академия по Дерматология и Венерология (EADV),  Европейска Асоциация по Детска Дерматология (ESPD), член на секция „Булозни дерматози“ към Българско Дерматологично Дружество, Външен експерт по Дерматология и Венерология към „Център Фонд за лечение на деца“ при Министерство на здравеопазването на Република България,  Консултант по Дерматология и венерология към „Информационен Център за Редки Болести и Лекарства  Сираци” гр. Пловдив, Член на Комисия по Етика към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен, Лекар Дерматовенеролог в Клиника по кожни и венерически заболявания към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен,  Доцент по Дерматология и Венерология към Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“  Факултет Медицина,   Медицински Университет Плевен.

Образование:

 • Висше – Магистър по Медицина – ВМИ Плевен (1994 г.)
 • Специалност „Кожни и венерически заболявания“ (2001г.)
 • Висше – Магистратура по Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ Плевен(2018г.)

Научна степен:

 • „Доктор по Медицина“ по Дерматология и венерология – Висша Атестационна Комисия на Република България (2003 г.)

Научно звание:

 • „Доцент“ по Дерматология и Венерология МедицинскиУниверситет Плевен (2012 г.)

Опит:

 • 20 годишен клиничен опит в областта на Дерматовенерологията
 • Специализация по Кожни и венерически болести в Клиника по Дерматология и Венерология – Плевен с научeн ръководител доц. д-р Марияна Трашлиева, д.м. (1997 – 2000 г.)
 • Специализация по електронно-микроскопска диагностика на кожните болести в ЦЛЕМ, Катедра Анатомия хистология и ембриология ВМИ – Плевен, проф. д-р Константин Койчев, д.м.н. (2000-2001 г.)
 • Специализация по детска дерматология в Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, St. Thomas’ Hospital, St. John’s Institute of Dermatology, Лондон при Проф. д-р David Atherton и Проф. д-р John Harper – детски дерматолози  (Октомври, Ноември 2002 г.)
 • Специализация  по клинична и молекулярна дерматология в Клиника по Дерматология, Медицински Университет Фрайбург, Германия при Проф. д-рCristina Has, и Проф. д-р Lееna Bruckner-Tuderman(Юни, 2010 г.)
 • Сертифицирани курсове по дерматохистопатология – Александровска болница София – Проф. Елена Обрешкова, д.м.н. (2000 и 2005 г)
 • Сертифицирани Курсове по дерматохирургияд-р Йордан Йорданов, д.м. – пластичен хирург, Лятна Академия ВМА, София (2009, 2010 г.)
 • Сертифицирани Курсове по дерматоалергология, доц. д-р Жана Казанджиева,д.м. Лятна академия,  ВМА София (2010,  2012 г.)
 • Сертифициран Курс „Мултидисциплинарни медицински грижи за пациенти с Вродена булозна епидермолиза” в Детска болница Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Рим, Д-р Maya El Hachem  (2011  г.)
 • Сертифицирани Курсове по дерматоскопия: – Лятна академия по дерматология ВМА, София (2011 г.), 4-ти Световен конгрес по Дерматоскопия Виена, Австрия  (Април 2015 г.), Курс Дерматоскопия за напреднали – Advanced Dermoscopy, 23-ти Световен конгрес по Дерматология  Ванкувър, Канада (Юни 2015 г.)
 • Сертифициран Курс по педиатрична дерматология за начинаещи и напреднали – Paediatric Dermatology Course – Basic and Advansed,  UCL Institute of Child Health, Greath Ormond Street Hospital for Children, Royal College of Physicians,  London  (Февруари 2017)

Публикационна активност в научната периодика (към Януари 2018 г.):

 • Реални публикации – 54 (45 в българската периодика и 9 в чужбина)
 • Глави в монографии – 2 (две монографии издадени в САЩ)
 • Цитирания на публикациите – 51 (в чужбина)

Тел за контакт:

+ 359 885 840 912

E-mail:

ivelina_yordanova@abv.bg


Светла Попова

Медицински специалист

 • Част от екипа на „Специализирана Дерматологична Практика д-р И. Йорданова“
 • Специалност: Медицинска сестра
 • Образование: Висше, степен „Бакалавър“ – Медицински Институт гр. Плевен (1979 г.)

Опит:

 • Дългогодишен стаж като хирургична и операционна медицинска сестра в Клиника по кожни и венерически заболявания УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен
 • Специализирани курсове на обучение в Операционна зала на II-ра Хирургична Клиника на Окръжна Болница Плевен (1995 г., 2000 г.)
 • Специализиран курс по превръзки на рани за медицински сестри в Клиника по кожни и венерически заболявания УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен (2012 г.)

Тел за контакт:

+ 359 878 840 912


Лиляна Арсова

Медицински специалист

партньор на „Специализирана Дерматологична Практика д-р И. Йорданова“,  Основател на първият Специализиран център по Трихология Естетически център „Лилия“, гр. София, тясно профилиран в областта на трихологията (2013 г.) , Член на Съюза на трихолозите на Русия

Специалност:

 • Действащ специалист-трихолог

Образование:

 • Бакалавър по специалността Медицинска козметика (2015 г.)

Опит:

 • Повече от 10 години теоретична и практическа работа в областта на медицинската козметика като „Мениджър екип“ и „Мениджър обучение“ във водещи мултинационални козметични компании.  Преминала успешно многобройни специализирани квалификационни курсове в страната и чужбина.
 • 8 години стаж в областта на трихологията в Специализиран център по Трихология Естетически център „Лилия“ гр. София.
 • Специализиран курс по Трихология – Трихологична школа „Наутилус“, Санкт Петербург под ръководството на Д-р Спартак Каюмов – председател на съюза на трихолозите на Санкт Петербург,  невролог и физиотерапевт, гост-преподавател в Катедрата по кожни болести на Първи Санкт-Петербургски Държавен Медицински Университет „Акад. И.П.Павлов“ (Март, 2016 г.)
 • Сертифициран курс по Фототрихограма в рамките на 16-тата годишна среща на съюза на трихолозите на Русия (Ноември, 2016 г.)
 • Практически курс „Физиотерапия в трихологията“ в клиниката на д-р Ткачов в Москва, под ръководството на д-р Халдина – носител на наградата “Кристален лотус” за 2017 г.   (2016 г.)
 • Започва практическата работа в 1-ви модул по Трихология в България в рамките на Национална кампания с основна мисия  “Да открием причината за проблема,  за да постигнем трайни резултати. Здраве отвътре и красиви кожа и коса отвън” (2018 г.)
 • Лиляна Арсова работи с последна генерация Трихоскопска апаратура – европейския стандарт за трихоскопска диагностика – TrichoLAB на FotoFinder, представляваща комбинация от оптика и софтуер с изкуствен интелект, който осигурява най-високо професионално ниво на диагностика на проблемите свързани с косопад.Това е най-модерният и точен метод за обективизиране на различни видове косопад, андрогенна алопеция и дифузно разреждане на косата.

„Когато става дума за косопад и оредяване на косата, най-важно е да се знае, че всеки човек е уникален и e предизвикателство за екипа. Безценно е да знаеш от какво страдаш и че някой се интересува наистина от теб и иска да ти помогне. За нас е най-важен индивидуалният подход, точната диагностика и методологията на лечение,  за да постигнем сигурни и трайни резултати“

Д-р Преслав Василев

Лекар, Специализант по Дерматология и Венерология

Образование:

 • Висше – Магистър по Медицина – ВМИ Плевен (2020 г.)
 • Лекар-специализант в Клиника по кожни и венерически заболявания към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен ЕАД.
 • Редовен докторант към Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“  Факултет Медицина,   Медицински Университет Плевен,  с  тема на дисертационния труд „Съвременна патоморфоза на спиноцелуларния карцином на кожата“  и научни ръководители Проф. д-р Добромир Димитров д.м. и Проф. д-р Петранка Троянова д.м.
 • Специализация по Дерматохирургия и Дерматоонкология в Клиника по Дерматология и Алергология  към  Ludwig-Maximilians-Universität, Мюнхен, Германия, под ръководството на Проф. Lars French   (Февруари – Март 2022 г.)  

Опит:

 • По време на студентските си години  (от 2016 г. до 2019 г.)   проявява интерес и изучава дерматоскопия,  дерматоонкология и дерматохирургия под ръководството на Д-р Веселин Киров – онкодерматолог  към  Онкологичен център и  Отделение по пластична и реконструктивна хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен ЕАД,  в рамките на   Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж  2014-2020 г. “ Студентски практики – Фаза 1“  .
 • От 2019 г. се занимава и с Клинична Дерматология под ръководството на Доц. д-р Ивелина Йорданова д.м. и участва активно в научни конференции представяйки редки  клинични случаи.
 • Има професионален  опит и научен интерес в сферата на Дерматоскопията, Дерматохирургията, Дерматоонкологията  и Клиничната Дерматология.
 • Асистира в екипа на Проф. д-р Добромир Димитров в Клиниката по Онкологична хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен
 • Д-р Василев членува в следните научни дружества:

Български Лекарски Съюз, Българско Дерматологично Дружество (БДД), Българска Асоциация по Дермато Онкология (БАДО), International Dermoscopy Society (IDS), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Тел за контакт:

+ 359 878 840 912