Infantilе Hemangioma Sharing Days, 27-29 Октомври 2023 г. Правец

От 27 до 29 Октомври 2023 г. в Хотел Hayat, Правец се проведе петото издание на Infantile Hemangioma Sharing days. Събитието бе проведено с инициативата и любезното гостоприемство на Pier Fabre Dermatologie в лицето на г-жа Емилиана Ставрева и бе посветено на новородените с инфантилен хемангиом.  На събитието присъства и дерматологът от Плевен, доц. д-р Ивелина Йорданова.  За поредна година участие в събитието взеха водещи експерти педиатри и дерматолози в лечението на това вродено заболяване. Модератори на 4-те работни сесии на кръглата маса бяха проф. д-р Николай Цанков и проф. д-р Здравка Демерджиева от Клиниката по дерматология и венерология към Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда, София , доц. д-р Ралица Георгиева от Клиниката по Неонатология на Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ гр. София, доц. д-р П. Шивачев – детски кардиолог от УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна  и Д-р Любов Чочкова – детски кардиолог и ревматолог от гр. Пловдив. Присъстваха неонатолози, дерматолози и детски кардиолози от УМБАЛ „Александровска“ гр. София,  Поликлиника България, гр. София,  УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ гр. Плевен и МБАЛ „Авис Медика“ гр. Плевен. Д-р Радка Масларска – неонатолог от Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда, София представи данни за лекарствената безопасност и промените в параклиничните показатели при деца с инфантилни хемангиоми,  лекувани със системен Пропранолол сироп. Доц. Жана Казанджиева представи няколко случая на повърхностни инфантилни хемангиоми –  поглед под повърхността, рисковете и модалностите на дозиране, както и различните терапевтични подходи от гледната точка на дерматолога. Доц. д-р Рада Маркова – водещ републикански детски пулмолог и проф. д-р Анна Кънева – опитен детски кардиолог от Трета градска болница в София,  споделиха своя клиничен опит по темата и  поставиха редица въпроси пред аудиторията, свързани с риска от бронхоспазъм, брадикардия и хипоглигемия,  на фона на прием на системен Пропранолол при деца с големи инфантилни хемангиоми в неонаталната и ранната кърмаческа възраст. Д-р Игова от неонаталното отделение на Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда, София и дерматолога д-р Рени Андасорова от Пловдив,  представиха няколко интересни случая на множествени инфантилни хемангиоми при няколко двойки  недоносени близнаци, проследени на фона на приема на системен пропранолол сироп. Във втората работна сесия  д-р Итова – неонатолог от МБАЛ Медика Русе, д-р Любов Чочкова – неонатолог от УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив, доц. д-р Рада Маркова  и д-р Рени Андасорова   представиха много добрия клиничен изход от лечението със системен пропранол сироп в колко случая с рядка периорбитална и ретробулбарна локализация на инфантилен хемангиом, като акцентуираха на трудностите и рисковете свързани с диагностицирането им чрез ядреномагнитен резонанс и компютърна томография в ранната кърмаческа възраст.  Третата научна сесия бе посветена на по-тежки случаи на съчетание на инфантилни кожни хемангиоми при кърмачета, родени с тежки сърдечни малформации и PHACE syndrome.  Проф. А. Кънева – акцентуира върху трудностите на диагностициране на по-проблемната субглотисна и ларингеална локализация, както и чернодробната локализация на инфантилни хемангиоми, при отсъствието на кожни хемангиоми. В тези редки случаи бе изтъкната ролята на  фиброларингоскопията и спиралния скенер като основни методи на диагностициране, както  и необходимостта от моментално започване на лечение със системен пропранолол сироп.  В сесията на проблемните хемангиоми, д-р Рени Андасорова, д-р Деница Желева, Доц. Румяна Янкова и доц. д-р Рада Маркова представиха няколко случая на инфантилни хемангиоми с аногенитална локализация и разязвяване. Те изтъкнаха значението на много по-ранно започване на системното лечение с пропранолол в тези случаи, както и специфичните грижи за улцерациите чрез епителизиращи средства и незалепващи превръзки. Доц. д-р Шивачев представи случаи на лечение на инфантилен хемангиом при недоносени кърмачета, чрез субдозиране в доза 0,5 mg/kg телесно тегло, с много добро клинично повлияване.  В четвъртата научна сесия модерирана от проф. д-р З. Демерджиева, бяха представени клинични случаи на лечение на инфантилни хемангиоми с особено големи размери, субмандибуларна локализация, както и лечението на резидуалните остатъци след края на пролонгирано лечение, лазерна терапия на остатъчните телангиектазии и хирургично лечение в сферата на пластичната хирургия. Дискутирани бяха проблемите свързани със седирането на кърмачета и деца в ранна детска възраст на фона на възможно лазерно лечение. Сесията завърши доц. Жана Казанджиева, със случай на тънък инфантилен хемангиом и алергия на фона на използван локален бетаблокер, доказана чрез епикутанно кожно тестуване. Тя представи и няколко случая на пиогенен гранулом в детската възраст, който е основна диференциална диагноза на инфантилния хемангиом.

Кръгла маса – Infantile Hemangioma Sharing days

Въпросите които бяха обсъждани от мултидисциплинарната аудитория бяха посветени на диагностичните методи при инфантилни хемангиоми с по-особена локализация, като тези в черепната кухина;  нужно ли е диагнозата да се потвърждава чрез биопсия и имунохистохимично маркиране с Glut 1; каква трябва да продължителността на лечението със системен пропранолол при по-бавно повлияващи се случаи и случаи с особено големи по размери инфантилни хемангиоми. Акцент бе поставен и върху възможно най-ранно започване на лечението със системен пропраролол, още  в първите 5 седмици от раждането,  най-късно до края на 5-я месец от живота, във връзка с най-добър ефект и повлияване в този период, който съвпада с активната фаза на растеж на инфантилния хемангиом.

автор: Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м.


Етикети: | В категория: Без категория | Публикувано от | декември 31, 2023 4:51 pm


Коментарите са изключени.